Αρχική Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Σχολή Επιστημών Τροφίμων

Εναρμόνιση της διατροφής με τη Μεσογειακή δίαιτα μέσω συστήματος ενήμερου περιεχομένου

Το MedDietAgent αποτελεί ένα ενήμερου περιεχομένου (context-aware) σύστημα κινητού υπολογισμού με κύριο αντικείμενο την εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών του...

Βιώσιμη αξιοποίηση των υπολειμμάτων απόσταξης αρωματικών φυτών και ανθέων για την παρασκευή προϊόντων αλλαντικών...

Τα αρωματικά φυτά αποτελούν πρώτη ύλη βοτανικής προέλευσης και τα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρώσει το ενδιαφέρον, όχι μόνο της...

Ορθολογική Διαχείριση Επισιτιστικών Πόρων και Ισορροπημένη Διατροφή Ωφελούμενων

Η σωστή διατροφή βασίζεται στην υγιεινή διατροφή και είναι βασικός παράγοντας που βοηθά στη διατήρηση της υγείας και της...

AgroLabs – Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-B “Βαλκανική–Μεσόγειος”

Το έργο AgroLabs στοχεύει στην προώθηση της παραγωγής και διάδοσης καινοτόμων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην περιοχή Βαλκανικής -...

Διατροφικός Χάρτης για τα Παραδοσιακά ή Τοπικά Προϊόντα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η ενίσχυση της γνωσιακής βάσης της διατροφικής αξίας των τοπικών/παραδοσιακών προϊόντων μέσα από την επεξήγηση της διατροφικής αξίας των...