Αρχική Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας

Επαυξημένη Πραγματικότητα στην εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής στην εντατική φροντίδα

Πρωταρχικός στόχος του έργου αυτού είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές νοσηλευτικής ως προς την αντιμετώπιση πραγματικών συμβάντων στις Μονάδες...