Εναρμόνιση της διατροφής με τη Μεσογειακή δίαιτα μέσω συστήματος ενήμερου περιεχομένου

Το MedDietAgent αποτελεί ένα ενήμερου περιεχομένου (context-aware) σύστημα κινητού υπολογισμού με κύριο αντικείμενο την εναρμόνιση των διατροφικών επιλογών του χρήστη με τις εθνικές διατροφικές συστάσεις και, ειδικότερα, διατροφικά πρότυπα τα οποία συνάδουν με την Ελληνική γαστρονομική κουλτούρα, με έμφαση στη Μεσογειακή δίαιτα.  Κύριο καινοτόμο χαρακτηριστικό του συστήματος MedDietAgent αποτελεί η ενσωμάτωση τεχνολογιών ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning – RL), οι οποίες επιτρέπουν τη δυναμική παραγωγή συστάσεων (actions) λαμβάνοντας υπόψιν την τρέχουσα κατάσταση του χρήστη (user’s environment) και στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση μίας συνάρτησης επιβράβευσης (reward function). 
Σε αυτό το πλαίσιο, το MedDietAgent θα λειτουργεί ως πράκτορας (agent) ο οποίος θα εναρμονίζει τις καθημερινές διατροφικές επιλογές του χρήστη με τη Μεσογειακή διατροφή, παρακολουθώντας συνεχώς τη διατροφική κατάσταση του ατόμου και το τρέχον περιβάλλον του (context) και με βάση το βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί (όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τη reward function), δηλ. την υιοθέτηση ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου. Η διατροφική κατάσταση του ατόμου, από την οποία θα διαμορφώνεται η είσοδος του αλγόριθμου ενισχυτικής μάθησης, θα παράγεται μέσω ενός συστήματος πολύτροπης καταγραφής του φαγητού και αυτοματοποιημένης διατροφικής ανάλυσης των γευμάτων. 

Ειδικότερα, το MedDietAgent θα εφαρμόσει τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και υπολογιστικής όρασης στοχεύοντας στην αύξηση του βαθμού λεπτομέρειας καταγραφής και ανάλυσης του φαγητού και, παράλληλα, στη μείωση του χρόνου και του βαθμού συμμετοχής του χρήστη στην εν λόγω διαδικασία.  Αντίστοιχα, τεχνολογίες ολογραφικής απεικόνισης θα χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση της εξόδου του MedDietAgent, με στόχο την αύξηση του βαθμού αφοσίωσης στην προτεινόμενη εφαρμογή, και, δυνητικά, του βαθμού συμμόρφωσης στο Μεσογειακό διατροφικό πρότυπο. 

Η λειτουργικότητα του MedDietAgent θα προσαρμόζεται στις προσωπικές προτιμήσεις του ατόμου και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές του επιλογές και αποφάσεις (στο σπίτι, στο περιβάλλον εργασίας, στο εστιατόριο, στις διακοπές).  Το MedDietAgent απευθύνεται σε υγιείς ενήλικες με δυνατότητα χρήσης από χρόνιους ασθενείς λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ιατρικές παραμέτρους (π.χ. αρτηριακή πίεση, γλυκόζη αίματος).

Τίτλος Έργου: ΕΥΦΥΗΣ CONTEXT-AWARE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ/ MIS 5131362

Χρονική Διάρκεια Έργου: 29-7-2021 έως 28-11-2023

Ιστοσελίδα Έργου: http://www.meddietagent.gr/

Πλαίσιο & Ποσό Χρηματοδότησης Έργου: ΕΠΑΝΕΚ 2020-2024 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματκότητα- Καινοτομία

Επιστημονικός Υπεύθυνος (Πα.Δ.Α.): Μαρία Χ. Γιαννακούρου

Κοινοπραξία – Συνεργαζόμενοι Φορείς: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Συντονιστής) /AppArt/DBC

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις/ Αποτελέσματα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1

Konstantakopoulos, F.S., Georga, E.I. & Fotiadis, D.I., A novel approach to estimate the weight of food items based on features extracted from an image using boosting algorithms. Sci Rep 13, 21040 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-47885-0.

2

Mavrokotas, K. I., Georga, E. I., Kanellou, A., Papaloukas, C., & Fotiadis, D. I., An Intelligent Dietary Guidance System for Promoting Mediterranean Diet Adherence based on Deep Reinforcement Learning, to be submitted in a scientific journal.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1

Mavrokotas, K. I., Georga, E. I., Papaloukas, C., & Fotiadis, D. I., A Nutrition Recommendation System based on Reinforcement Learning, 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2024 (submitted on Feb 2nd, 2024).

2

Konstantakopoulos, F. S., Georga, E. I., Revelou, P., Giannakourou M. & Fotiadis, D. I., A Deep Ensembled Model for Multiclass Semantic Segmentation of Food Images, 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2024 (submitted on Feb 2nd, 2024).

3

Konstantakopoulos, F. S., Sfakianos, M., Georga, E. I., Mavrokotas, K., Chalatsis, K., Zapadiotis, C., Panousi, A., Plimakis, S., Eleftheriou, S., Kanellou, A. & Fotiadis, D. I., MedDietAgent: An AI-based Mobile App for Harmonizing Individuals’ Dietary Choices with the Mediterranean Diet Pattern, 46th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2024 (submitted on Feb 2nd, 2024).

4

Konstantakopoulos, F. S., Georga, E. I., Tachos, N. S., & Fotiadis, D. I., ‘Weight Estimation of Mediterranean Food Images using Random Forest Regression Algorithm’, 45th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC), 2023

5

Konstantakopoulos, F. S, Georga, E. I., Eleftheriou, S., Revelou, P., Kanellou, A., Giannakourou, M., & Fotiadis, D. I., An automated nutritional assessment system based on food images. In ECO 2023 – 30th European Congress on Obesity, May 17-20, 2023. Obesity facts.

6

Kanellou, A., Eleftheriou, S., Vlassopoulos, A., Kapsokefalou, M., Konstantakopoulos, F., Giannakourou, M., Houhoula, D., Georga, E., Fotiadis, D., Halvatsiotis, P., & Revelou, P., Developing an updated Greek food composition database for a dietary mobile app – The MedDietAgent project pilot. In ECO 2023 – 30th European Congress on Obesity, May 17-20, 2023. Obesity facts.

7

Σ. Ελευθερίου, Α. Κανέλλου, Α. Βλασσόπουλος, Μ. Καψοκέφαλου, Φ. Κωνσταντακόπουλος, Μ. Γιαννακούρου, Δ. Χούχουλα, Δ. Φωτιάδης, “Ανάπτυξη ενημερωμένης Βάσης Δεδομένων Σύστασης Ελληνικών Τροφίμων για ψηφιακή εφαρμογή. Το ερευνητικό έργο MedDietAgent”. Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας, 2-4 Μαρτίου 2023, Αθήνα.

8

Konstantakopoulos, F. S., Georga, E. I., & Fotiadis, D. I. (2022). Multiclass Semantic Segmentation of Mediterranean Food Images. In EAI PervasiveHealth 2022 – 16th EAI International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare (pp. 1-11). Springer.

Προηγούμενο άρθροΒιώσιμη αξιοποίηση των υπολειμμάτων απόσταξης αρωματικών φυτών και ανθέων για την παρασκευή προϊόντων αλλαντικών _ ROSEHAM
Επόμενο άρθροQPIC-1550 (Quantum photonic integrated circuits at 1550 nm)