Αρχική Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Ιχνηλάτηση έτοιμων γευμάτων

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη της ιχνηλασιμότητας των έτοιμων γευμάτων...

REFRACT: Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων πυρίμαχων από διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους για την παραγωγή αργιλοπυριτικών πυριμάχων τούβλων...

Τα αργιλοπυριτικά πυρίμαχα υλικά καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών της μεταλλουργίας, όπως η χαλυβουργία, οι βιομηχανίες αλουμινίου, χαλκού και...

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαχείριση και αξιοποίηση του αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τα Πανεπιστήμια, ιστορικά, έχουν συμβάλει σημαντικά στη διάσωση και την αξιοποίηση των αρχείων για επιστημονικούς και άλλους σκοπούς. Παράλληλα,...

Ίδρυση κόμβων στον τομέα του δέρματος στη Ρωσία και στη Μογγολία

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου “LEATHUB” θα είναι η ίδρυση τεσσάρων κέντρων κατάρτισης και καινοτομίας σε τέσσερα πανεπιστήμια στη...

Εγκαταλείποντας τα κοινωνικά δίκτυα: Μελέτη παραγόντων

Με δεδομένο τον τεράστιο βαθμό διείσδυσης των Ιστοσελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΙΚΔ) σε παγκόσμια κλίμακα, όλων των ειδών οι οργανισμοί...