Αρχική Σχολή Μηχανικών

Σχολή Μηχανικών

Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων λύσεων για την επεξεργασία υβριδικών υλικών και νανοϋλικών με χρήση...

Το έργο PROMATAI στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προϊόντος για τη δοκιμή της μεθόδου εξώθησης νανοϋλικών/βιο(νανο)συνθέτων χρησιμοποιώντας αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης...

QPIC-1550 (Quantum photonic integrated circuits at 1550 nm)

Τα κβαντικά φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (QPICs) που λειτουργούν στα 1550 nm αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την ανάπτυξη...

Μέθοδος προβλεπτικού ελέγχου για βελτιστοποίηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας ελέγχου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) που βασίζεται στην τεχνική...

Η Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία του μέλλοντος για το Uzbekistan and Kazakhstan (text4future)

Το TEX4FUTURE αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ικανοτήτων και των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΑΕΙ στο Ουζμπεκιστάν...

Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον οικολογικό σχεδιασμό

Το Fashion.ED στοχεύει στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της μόδας, ενισχύοντας τις δεξιότητες και τις γνώσεις των φοιτητών...

Towards graphene-based printed devices on paper (T-graph) [2023-IRG-ENIT-12

Το T-graph είναι ένα πρωτοποριακό έργο στον τομέα των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών, το οποίο εστιάζει στην ανάπτυξη μιας διαμορφώσιμης και...

Ανάπτυξη δεξιοτήτων της τεχνικής κλωστοϋφαντουργίας για τη μαροκινή κλωστοϋφαντουργία TECHTEX

Το έργο TechTex βασίζεται σε πολυμερείς συμπράξεις μεταξύ οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα...

Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας

Σκοπός Αξιολόγηση του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας Διερεύνηση ανάγκης εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Δικτύου Βαρύτητας Διερεύνηση της χρήσης του γεωειδούς ως επιφάνειας αναφοράς για...

Ανταλλαγή Προγραμμάτων Δράσεων για Κοινόχρηστα Συστήματα Μετακινήσεων – SMAPE

Δεδομένου του φαινομένου αστικοποίησης, η ζήτηση μεταφορών σε πόλεις και περιφέρειες της Ευρώπης εξακολουθεί να αυξάνεται, προκαλώντας υψηλές εκπομπές...

21st CENTURY COACHING

Η αγορά εργασίας του 21ου αιώνα βρίσκεται σε μια μόνιμη διαδικασία αλλαγής. Η ψηφιοποίηση, η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στις...