Ιχνηλάτηση έτοιμων γευμάτων

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη της ιχνηλασιμότητας των έτοιμων γευμάτων χρησιμοποιώντας την τεχνολογία blockchain.
Το εύρος που καλύπτει το έργο είναι από το χωράφι/φάρμα μέχρι το σημείο κατανάλωση.
Τα σημεία που έχει δοθεί έμφαση αφορούν την ποιότητα των δεδομένων που διακινεί η πλατφόρμα, την ικανότητα ταχείας και ακριβούς ανάκλησης παρτίδων τροφίμων που μπορούν να είναι επισφαλή προς κατανάλωση, την ενίσχυση της αποδοτικότητα συναλλαγών που έχουν οι εταίροι της εφοδιαστικής αλυσίδας έτοιμων γευμάτων, την ασφάλεια διακίνησης υλικών και πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων και την αειφορία (πχ εξοικονόμηση ενέργειας, παρακολούθηση και καταγραφή οργανικών και λοιπών αποβλήτων).
Στα πλαίσια του έργου εντάσσεται και η τεκμηρίωση του Πρωτοκόλλου Διασφάλισης Ποιότητας σε ολόκληρο το κύκλο ζωής του έτοιμου γεύματος και λειτουργεί συμπληρωματικά με την πλατφόρμα.

Τίτλος Έργου: Ηλεκτρονική πλατφόρμα πλήρους ιχνηλασιμότητας και διασφάλισης ποιότητας έτοιμων γευμάτων με τεχνολογία blockchain

Χρονική Διάρκεια Έργου: 18 μήνες

Ιστοσελίδα Έργου:  https://foodmealstrace.eu/

Πλαίσιο & Ποσό Χρηματοδότησης Έργου: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020

Επιστημονικός Υπεύθυνος (Πα.Δ.Α.): Επίκουρος καθηγητής Δημήτρης Παπακυριακόπουλος

Κοινοπραξία – Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ, GREEN PROJECTS, Ε.Λ.Κ.Ε Πα.Δ.Α, ASCOM CONSULTING ΙΚΕ.

Ερευνητικές Δημοσιεύσεις/ Αποτελέσματα / Πατέντες: Έχει σταλθεί μια εργασία στο Computers and Industry και είναι στη φάση της

Προηγούμενο άρθροΑνάπτυξη δεξιοτήτων της τεχνικής κλωστοϋφαντουργίας για τη μαροκινή κλωστοϋφαντουργία TECHTEX
Επόμενο άρθροTowards graphene-based printed devices on paper (T-graph) [2023-IRG-ENIT-12