Επαυξημένη Πραγματικότητα στην εκπαίδευση φοιτητών νοσηλευτικής στην εντατική φροντίδα

Πρωταρχικός στόχος του έργου αυτού είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές νοσηλευτικής ως προς την αντιμετώπιση πραγματικών συμβάντων στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και να βελτιώσει την ποιότητα της φροντίδας που παρέχουν οι απόφοιτοι νοσηλευτικής.
Στόχος του είναι να ενισχύσει τη νοσηλευτική εκπαίδευση σε διακρατικό ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας την ανταλλαγή καλών πρακτικών και αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) και της προσομοίωσης στην Υγεία και στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).
Η κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (GR), University Degli Studi Di Parma (IT), University College Dublin (IE) και Mitropolitiko College (GR), θα σχεδιάσει και θα εκπονήσει δράσεις, όπως  αξιολόγηση αναγκών για τη χρήση AR στη νοσηλευτική εκπαίδευση, η ανάπτυξη λογισμικού, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, η πιλοτική δοκιμή, η βελτίωση και η εφαρμογή. Η τελική δράση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των προσομοιώσεων AR στο πρόγραμμα σπουδών που αφορά την εκπαίδευση  στην  εντατική νοσηλευτική φροντίδα, την παροχή πρόσβασης σε όλους τους φοιτητές νοσηλευτικής στην εκπαίδευση και την αξιολόγηση της αποδοτικότητάς τους στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων.
Η χρήση της τεχνολογίας AR και της προσομοίωσης θα προσφέρει μια μοναδική μαθησιακή εμπειρία, επιτρέποντας στους φοιτητές να αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και τους ασθενείς σε ένα εικονικό και ασφαλές περιβάλλον.
Αυτή η πρακτική εμπειρία θα βοηθήσει στην κατανόηση σύνθετων εννοιών και στην αφομοίωση γνώσεων.
Το έργο θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και εμπειρογνωμόνων στη νοσηλευτική εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας με τη χρήση τεχνολογίας Επαυξημένης Πραγματικότητας και προσομοίωσης.

Τίτλος Έργου: Augmented Reality in Intensive Care Education for Nursing Students: Enhancing Hands-on Experience and Preparing for Real-life Situations.

Ακρωνύμιο Έργου: ALIAS (Augmented reaLity Intensive cAre nurSing). 

Χρονική Διάρκεια Έργου: 31/12/2023 – 30/12/2025​.

Πλαίσιο & Ποσό Χρηματοδότησης Έργου: Δράση ΚΑ2 (ΚΑ220-HED), «Συμπράξεις Συνεργασίας» του Τομέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Προγράμματος Erasmus+ 2023. Ποσό χρηματοδότησης: 250.000 €.

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΠA.Δ.Α.):

Δημήτριος Παπαγεωργίου
Καθηγητής, Διευθυντής ερευνητικού «Εργαστηρίου ΜΕΘ – ΜΠΑ», Τμήμα Νοσηλευτικής.
E mail: dpapa@uniwa.gr

Ιστοσελίδα έργου: http://alias-project.eu/

Ομάδα Έργου:

Αρετή Σταυροπούλου
Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α.

Κλειώ Σγουροπούλου
Καθηγήτρια, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑ.Δ.Α.

Χρήστος Τρούσσας
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑ.Δ.Α.

Χρήστος Παπακώστας
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑ.Δ.Α.

Παναγιώτης Στρουσόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών, ΠΑ.Δ.Α.

Κωνσταντίνος Ευγενικός,
Νοσηλευτής Π.Ε., MSΗΙ, Εξωτερικός Συνεργάτης ΠΑ.Δ.Α. 

Κοινοπραξία – Συνεργαζόμενοι Φορείς:

  1. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠA.Δ.Α.) (Ερευνητικό “Εργαστήριο ΜΕΘ-ΜΠΑ”, Τμήμα Νοσηλευτικής και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών), Ελλάδα, Συντονιστής
  2. Universita Degli Studi Di Parma, Italy
  3. University College Dublin, National University of Ireland, Ireland
  4. Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Ελλάδα
Προηγούμενο άρθροΥποστήριξη της επιχειρηματικότητας στον οικολογικό σχεδιασμό
Επόμενο άρθροΗ Κλωστοϋφαντουργική Τεχνολογία του μέλλοντος για το Uzbekistan and Kazakhstan (text4future)